1. Заторський Р.А. Числення трикутних матриць та його застосування. м.Івано-Франківськ, Видавн. Сімик, 2010 р., 508 с. детальніше...
 1. Заторский Р.А. Подсчет m –подмультимножеств через их вторичные спецификации // Комбинаторный анализ. Вып.7 / Под ред. К.А.Рыбникова.-М.: МГУ, 1986, с. 136 – 145. детальніше...
 2. Заторський Р.А. Про число сполучень на мультимножинах // Вісник КНУ, Серія: фіз.-мат. науки. – 2000.- Вип.3.– с. 42-47. детальніше...
 3. Заторський Р.А. Про число стандартних таблиць Юнга похилих діаграм. // Вісник КНУ, Серія: фіз.-мат. науки. –2000.-Вип. 4.-С.24-33. детальніше...
 4. Заторський Р.А. Парафункції і комбінаторні тотожності // Науковий вісник Чернівецького університету. Зб. Наук. Пр. Випуск 336-337. Математика. – Чернівці: ЧНУ, 2007.- С. 79-84. детальніше...
 5. Заторский Р.А. Определители треугольных матриц и траектории на диаграммах Ферре. // Матем. заметки. 2001. – Т.72. Вып. 6. стр. 834-852. детальніше...
 6. Ганюшкін О.Г., Заторський Р.А., Ліщинський І.І. До паравизначників і параперманентів трикутних матриць. // Вісник КНУ, Серія: фіз.-мат. науки. – 2005. Вип. 1 стор. 35 – 41. детальніше...
 7. Заторський Р.А. Операції з формальними степеневими рядами з ненульовим вільним членом. // Вісник КНУ, Серія: фіз.-мат. науки. – 2008. Вип. 1 стор. 36 – 39. детальніше...
 8. Заторський Р.А., Литвиненко І.М. Застосування параперманентів до лінійних рекурентних рівнянь. // Наукові вісті НУТУ “КПІ”. – 2008., № 5. – с. 1-7. детальніше...
 9. Заторський Р.А. Скалярний добуток вектора на парадетермінант трикутної матриці та його застосування. // Прикарпатський вісник НТШ Число.-1(1)- 2008. с. 22-30. детальніше...
 10. Заторський Р.А., Малярчук О.Р. Нескінченні лінійні рекурентні рівняння та параперманенти. // Карпатські математичні публікації. – 2009. т.1, № 1. с. 35-46. детальніше...
 11. Заторський Р.А. Операції з формальними степеневими рядами з нульовим вільним членом. // Вісник КНУ, Серія: фіз.-мат. науки. – 2010. Вип. 1 стор. 7 – 10. детальніше...
 12. Заторський Р.А. Рекурсії та позиційні системи числення. // Прикарпатський вісник НТШ Число.-1(1)- 2008. с. 22-30. детальніше...
 13. Заторський Р.А. Малярчук О.Р. Факторіальні степені та трикутні матриці// Карпатські математичні публікації. – 2009. Т.1, № 2. с. 161-171. детальніше...
 14. Заторський Р.А., Семенчук А. Періодичні рекурентні дроби третього порядку// Карпатські математичні публікації. – 2010. Т.2, № 1. с. 72-81. детальніше...
 15. Заторський Р.А. Дослідження функцій матриць Хессенберга// Карпатські математичні публікації. – 2011. т. 3, № 1. с. 49-55. детальніше...
 16. Заторський Р.А. Парадетермінантний добуток трикутних матриць та його властивості.//Математичний вісник НТШ т.8. 2011 р. с. 87-98. детальніше...
 17. Заторский Р.А. Про один алгоритм підрахунку числа m -перестановок на довільних мультимножинах // Математичні студії. – 2002. – Т.17, №2. С. 215-219. детальніше...
 18. Заторський Р.А., Ліщинський І.І. Про зв’язок детермінантів із парадетермінантами. // Математичні студії. – 2006. Т. 25. № 1 стор. 97 – 102. детальніше...
 19. Заторский Р.А., Малярчук А.Р. Треугольные матрицы и комбинаторные формулы обращения. // Матем. заметки, 85:1 (2009), 12-21. детальніше...
 20. Тараканов В.Е., Заторский Р.А. О связи детерминантов с перманентами. // Матем. заметки, 85:2 (2009), 292-299. детальніше...
 21. Заторский Р.А., Малярчук А.Р. Обобщение баллотировочных чисел.// Матем заметки, 85:2 (2009), 292-299. детальніше...
 22. Заторський Р.А. Парафункції матриць похилої структури і многочлени розбиттів// Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Математика, Том 1, №4, 2011 с.59-66. детальніше...
 23. Гой Т.П., Заторський Р.А. Нові функції, породжені зростаючими факторіальними факторіалами, та їх властивості// Буковинський математичний журнал. 2013. – Т.1, № 1-2. С. 30-35. детальніше...
 24. Заторский Р., Пылыпив В., Гулька С. О некоторых связанных между собой перечислительных задачах. // Карпатські математичні публікації Т.5, №2, 2013 р. с. 242-248. детальніше...
 25. Goy T.P., Zatorsky R.A. New integral functions generated by rising factorial powers. // Carpathian Mathematical Publications. 2013, 5(2), 217-224. детальніше...
 26. Zatorsky R.A., Semenchuk A.V. Algorithm for Calculating rational contractions of periodsc recurrence Fractions of order 4. Carpathian Mathematical Publications. V.6, No.1, 2014, p., 32-43. детальніше...
 27. Заторський Р.А., Гой Т.П. Узагальнений факторіальний степінь та деякі його застосування. // Прикарпатський вісник НТШ . Число.- 1(21)- 2013. с. 9-19. детальніше...
 28. Некролог Боднарчуку Юрію Вікторовичу // Карпатські математичні публікації Т.5, №2, 2013 р. с. 345-347. (колектив авторів). детальніше...
 29. Григорчуку Ростиславу Івановичу – 60 років.// Карпатські математичні публікації. – 2013. т.5, № 1. с. 164-165. (колектив авторів). детальніше...
 30. Заторський Р.А. Парадетермінанти і многочлени розбиттів. // УМЖ. – 2008, т.60, № 11. – с. 1457-1469. детальніше...
 31. Заторський Р.А. Паравизначники та параперманенти трикутних матриць // Доповіді НАН України. – 2002.– N8.– С.21-25. детальніше...
 32. Заторський Р.А. Неперервні дроби, k - многочлени і параперманенти // Мат. Методи та фіз.-мех. поля. – 2002.–44, №4.–С.12-21. детальніше...
 33. Дяків Н.М., Заторський Р.А. До -паравизначників і -параперманентів трикутних матриць // Мат. Методи та фіз.-мех. поля. 2005.– 48, №1, с. 21-24. детальніше...
 34. Боднар Д.І., Заторський Р.А. Узагальнення ланцюгових дробів. І. // Мат. Методи та фіз.-мех. поля. 2011.– 54, №1, - C. 57-64.\ детальніше...
 35. Боднар Д.І., Заторський Р.А. Узагальнення ланцюгових дробів. II. // Мат. Методи та фіз.-мех. поля. 2011.– 54, №2, - C. 1-8.\ детальніше...
 36. Заторський Р.А., Федорук П.І., Дяків Н.М. Генератор випадкових чисел у системі дистанційного контролю знань.// Математичні машини і системи. – 2004. – №4. – с. 98- 107. детальніше...
 37. Заторський Р.А., Малярчук О.Р. Зведення парадетермінантів трикутних матриць до k -діагонального вигляду. // Математичні студії. –2010, Т.34, № 1, стор. 20-29. детальніше...
 38. Заторський Р.А. Про паравизначники та параперманенти трикутних матриць // Математичні студії, Т.17, №1, 2002. С. 3-17. детальніше...
 39. R. Zatorsky Theory of paradeterminants and its applications. // Algebra and Diskrete Mathematics. No 1 (2007). pp. 109-138. детальніше...
 40. Р.А. Заторський, В.М. Пилипiв, С.Д. Стефлюк Многочлени розбиттів. 2014, Т.2,№1. С. 43-47. детальніше...
 1. Пилипів В.М., Заторський Р.А., Ліщинський І.І. Кільце поліномів: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Плай. – 2014. – 100 с. детальніше...
 2. Пилипів В.М., Заторський Р.А., Ліщинський І.І. Класичні основи теорії чисел: навчально-методичний посібник. - Івано-Франківськ: Плай. - 2014. - 68 с. детальніше...
 3. Збiрник тестових завдань для вступникiв на освiтньо- квалiфiкацiйний рiвень спецiалiста спецiальностi 7.04030101 «Прикла- дна математика» / Пiд ред. докт. фiз.-мат. наук Р. А. Заторського. — Iвано-Франкiвськ : Прикарпатський нацiональний унiверситет, 2014 детальніше...
 4. Загороднюк А.В., Заторський Р.А., Копач М.І та ін. Практикум з математичного аналізу. Частина 2. Івано-Франківськ: Сімик. - 2014. - 90 с. детальніше...
 5. Б.В.Василишин, П.Б.Василишин, Т.П.Гой, Б.М.Дрінь, Р.А.Заторський та ін. Збірник тестових завдань з математики/ Під ред. О.Р.Никифорчина. - 3-тє вид., випр. і доп. - Івано-Франківськ, "Сімик". - 2011. - 268 с. детальніше...
 1. Збірник тестових завдань з математики / під ред. О.Р. Никифорчина, Р.І. Собковича, А.І. Казмерчука, Н.В. Кульчицької.– 3-тє вид. випр. і доп. - Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет, «Сімик».– 2011.–268 с. детальніше...
 2. Заторська М.Ю., Заторський Р.А., Малярчук О.Р. Паліндроми на уроках математики та інформатики. // Джерела. – 2002. – №3-4. –С.99-103. детальніше...
 3. Заторський Ю.А., Малярчук О.Р., Заторський Р.А. Стала Капрекара на уроках математики та інформатики. // Джерела. – 2004. – №1-2. – С.150 -153. детальніше...
 4. Ганюшкін О.Г., Заторський Р.А., Безущак О.О. Видатний український математик – Григорчук Ростислав Іванович.// У світі математики. 2005 №2 с. детальніше...
 1. Заторський Р.А. Про деякі комбінаторні задачі на мультимножинах // Матеріали IX Міжнар. наук. конф. ім. академіка М. Кравчука.– К: НТУУ (КПІ). – 2002. – с. 426. детальніше...
 2. Заторський Р.А. Параперманенти та лінійні рекурентні співвідношення // Матеріали міжнародної математичної конференції, присвяченої сторіччю від початку роботи Д.О. Граве (1863-1939) в Київському університеті, Київ, 2002 р., 138 с. детальніше...
 3. Заторський Р.А. Про многочлени розбиттів і їх паравизначники та параперманенти // Матеріали X Міжнар. наук. конф. ім. академіка М. Кравчука.– К: НТУУ (КПІ). – 2004. – с. 383. детальніше...
 4. Атаманюк О.Б., Заторський Р.А. Застосування функцій трикутних матриць до розвязання деяких систем рівнянь // Матеріали Міжнар. конф. присвяченої 125 річниці від дня народження Ганса Гана.– Чернівецький нац. універ. – 2004. – с. 7- детальніше...
 5. Заторський Р.А., Федак І.В. Про деякі явні представлення чисел Ферма квадратами натуральних чисел// Матеріали XІІІ Міжнар. наук. конф. ім. академіка М. Кравчука.– К: НТУУ (КПІ). – 2010. – с. 123. детальніше...
 6. Заторський Р., Семенчук А. Зображення деяких класів кубічних ірраціональностей періодичними рекурентними дробами.// Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю кафедри алгебри і математичної логіки КНУ ім. Тараса Шевченка. Київ 2009, детальніше...
 7. Заторський Р., Семенчук А. Рекурентні дроби та алгебраїчні ірраціональності.// Матеріали ХХІ наукової сесії НТШ. м. Івано-Франківськ, 2010, с. 18. детальніше...
 8. Заторський Р.А. Історія розвитку неперервних дробів та їх узагальнення.// Всеукраїнський семінар з історії математики. Прикарпатський націон. універс. ім.. В.Стефаника, 22-23 грудня 2010 р. детальніше...
 9. Заторський Р.А. Раціональні наближення алгебраїчних ірраціональностей.// Матеріали ХХІІ наукової сесії НТШ. м. Івано-Франківськ, 2011, с. 19. детальніше...
 10. Заторский Р.А., Малярчук А.Р. Обобщение баллотировочных чисел.// Всеукраїнська наукова конференція. Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу. М. Ворохта, 2011 р. с. 44-45. детальніше...
 11. Заторський Р.А. Про один клас квадратних матриць та їх застосування.// Спільне виїзне засідання Бюро Відділення математики НАН України і секції математики та математичного моделювання Західного наукового центру НАН України і МОН України, присвячене 40-річ детальніше...
 12. R. Zatorsky Application of triangular matrix calculus in a combinatorial analysis and number theory // 8th International Algebraic Conference in Ukraine, Lugansk, 2011., 50. детальніше...
 13. Заторський Р.А. Періодичні рекурентні дроби та алгебраїчні ірраціональності. // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька. м. Дрогобич 19-23 вересня 2011 р. детальніше...
 14. Заторський Р.А. Обернення многочленів розбиттів. // Всеукраїнська наукова конференція. Прикладні задачі математики. м Яремче, 13-15 жовтня 2011 р. детальніше...
 15. Заторський Р.А., Довбняк Т.С. Парафункції трикутних матриць горизонтальної структури. // Матеріали XІІІ Міжнар. наук. конф. ім. академіка М. Кравчука.– К: НТУУ (КПІ). – 2012. – с. 123. детальніше...
 16. Заторський Р.А., Стефлюк С.Д. Узагальнення арифметичної функції Мебіуса. // Матеріали XІІІ Міжнар. наук. конф. ім. академіка М. Кравчука.– К: НТУУ (КПІ). – 2012. – с. 123. детальніше...
 17. Гой Т.П., Заторський Р.А. Диференціальні рівняння функцій, породжених зростаючими факторіальними степенями. // Матеріали Міжнародної математичної конференції «Боголюбовські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування.- м. детальніше...
 18. R. Zatorsky Оn Some Parametrization of Generalized Pellian Equations // 9th International Algebraic Conference in Ukraine, L’viv, July 08-13, 2013., 225. детальніше...
 19. R.A.Zatorsky. Abelian groups of triangular matrices // 7-th International Algebraic Conference in Ukraine, Kharkov, 18-23 August, 2009. детальніше...
 20. Гой Т.П., Заторський Р.А. Про одну неелементарну функ¬цію типу інтеграла Доусона // Матеріали Наук.-техн. конф. «Інформатика, математика, авто-матика (ІМА–2014)». – 2014. – С. 145. детальніше...
 21. Гой Т.П., Заторський Р.А. Про нові функції, породжені зростаючими факторіальними степенями, та їх властивості // Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки». – Харків: Екограф, 2013 детальніше...